Make your own free website on Tripod.com

Gods werk inspireert krakers 'villa skwattus dei'

Drie Belgen breken in in de Schapenstraat 29:

Vrijdag jongstleden braken in volle dag drie oudere 'mannen' met een breekijzer in in een villa gelegen aan de Schapenstraat 29. Gerechtsdeurwaarder J. Van Deun uit Leuven en zijn twee kompanen (wellicht voetvolk van Tobback in burger) braken er omstreeks 13h15 binnen via de voordeur en verlieten het gebouw enige tijd later zonder enig woordje uitleg en zonder dank, het pand achterlatend met een gebroken voordeur. Gelukkig kwamen de nieuwe bewoners van het pand vrij snel ter plaatse en kon erger vermeden worden. De kriminelen gingen verder nog aan de loop met een twintigtal zekeringen, maar de moeilijkheden waren diezelfde avond reeds van de baan.

De villa met bijhorende gronden, zwembad en tennisbanen heeft veel weg van een kleinschalige weerspiegeling van het bijbelse aardse paradijs. Onbereikbare opium voor het volk, een spekulatiemiddel voor de sekte-bezitter. Met de komst van de nieuwe bewoners/gebruikers werd er na vier jaar eindelijk een einde gemaakt aan de langdurige leegstand en de verkrotting. De spekulatieplannen van ultra-konservatieve katholieke sekte Opus Dei werden ondermijnd en het pand werd gedemystificeerd. Er komt sinds kort weer volk over de vloer; schoon volk en lelijk volk en nu en dan zelfs een verdwaalde zendeling. Maar zonder vragen en totaal anoniem… Neen, dat mag zelfs niet met een gebouw waarvan de deur openstaat, waar de eigenaar reeds jarenlang niet meer naar omziet, met een gebouw dat stilaan vergaat van de schimmel, enz.

Dankzij de eerste getuigenissen van buurtbewoners is men alvast één van de indringers op het spoor gekomen. En intussen liet ook de opdrachtgever van deze inbraak van zich horen.

Opus Dei dagvaardt T.L. in kort geding:

Sekte-bezitter Opus Dei dagvaardt T.L. in kort geding voor de kraak van het pand in de Schapenstraat 29. Gedaagde zal moeten voorkomen donderdagmorgen (24/08) om 9u voor de voorzitster van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven (deur 45). Het Sociaal Centrum heeft haar sympathisanten alvast opgeroepen om niet aanwezig te zijn op het proces en de strijd tegen de huisjesmelkers en hun handlangers onverminderD verder te zetten. Het projekt 'villa skwattus dei' krijgt elke dag meer vorm en daar gaan wat véél te goed(-)bedeelde rechtse zwijnen in maatpak -die zo laf zijn om elk kontakt te weigeren en een kort geding op te starten zonder enige plannen en na jarenlange leegstand- weinig aan veranderen.

Deze nieuwe rechtzaak moedigt ons aan om nog eens een ekstra offensief in te zetten tegen de leegstand, de speculatie en het asociale Leuvense huisvestingsbeleid. Dankzij de voorzet van het Opus Dei zullen kerk, staat en kapitaal het nog eens gezamelijk moeten ontgelden. Binnen een weekje zal het Sociaal Centrum haar vonnis vellen in de zaak tegen het monsterverbond huisjesmelkers-politieke machthebbers. De rekening zou wel eens zeer gepeperd kunnen zijn en we twijfelen er nu al aan dat voor 8 oktober de rekening verEFFEND zal zijn.

Het Sociaal Centrum/Autonoom Jongerencentrum Schapenstraat 29, 3000 Leuven p/a PB 80, 3000 Leuven 3. tel.: 0496/408565

Het Sociaal Centrum roept op tot een persboycot tov Pass Partout wegens kollaboratie met de Leuvense SP en zeer tendensieuze berichtgeving en free-lance journalist Bert Vanhellemont (o.a. Het Nieuwsblad) wegens kollaboratie met de Leuvense politie en de stad.