Make your own free website on Tripod.com

Leuven, 24 augustus 2000

PERSBERICHT - Regio Vlaams-Brabant

Krakers zetten aktiviteiten verder, Gods werk wordt even uitgesteld.

Proces Opus Dei vs T.L. uitgesteld tot 11 september:

Sekte-bezitter Opus Dei dagvaarde vandaag T.L. in kort geding voor de kraak van het pand in de Schapenstraat 29. De voorzitster van de rechtbank ging in op het verzoek tot uitstel van de advokaat van laatstgenoemde. De zaak zal gepleit worden op 11 september. Zoals we reeds in een vorig bericht lieten weten gaan wij sowieso door met ons offensief tegen de leegstand en met de uitbouw van 'villa skwattus dei'. Zonet hadden we een kort kontakt met de advokaat van de gedaagde en uit het dossier blijkt duidelijk de haast van het Opus Dei om de -reeds vier jaar durende- staat van leegstand te herstellen. Men heeft van bij het begin elk kontakt geweigerd met het Sociaal Centrum. Daags na de kraak werd er een procedure opgestart , waarbij de advokaat toch wel een loopje neemt met een aantal rechten die ook ons (recht op nutsvoorzieningen, woonrecht, onschendbaarheid v. woning, …) en gedaagde (wet op de privacy) toekomen. Ons niet gelaten hoor, wij kraken verder… En tenslotte rust Gods werk nu voor het eerst met alibi.

Vonnis Sociaal Centrum vs huisjesmelkers/overheid:

We beloven niet graag en niet vaak iets, maar het wordt een hete septembermaand. Dankzij de voorzet van het Opus Dei zullen kerk, staat en kapitaal het nog eens gezamenlijk moeten ontgelden. Binnen een weekje zal het Sociaal Centrum haar vonnis vellen in de zaak tegen het monsterverbond huisjesmelkers-politieke machthebbers. De rekening zou wel eens zeer gepeperd kunnen zijn en we twijfelen er nu al aan dat deze voor 8 oktober al volledig verhoffen zal zijn. We verheugen ons bovendien over de heropleving van buitenparlementair Leuven (buurtkomitees, diverse jongerensubkulturen, Minderbroederstraat loopt stilaan vol,…), maar we hopen dat deze niet zal stilvallen na de verkiezingsfolklore.

Het Sociaal Centrum/Autonoom Jongerencentrum Schapenstraat 29, 3000 Leuven p/a PB 80, 3000 Leuven 3. tel.: 0496/408565

Het Sociaal Centrum roept op tot een persboycot tov Pass Partout wegens kollaboratie met de Leuvense SP en zeer tendensieuze berichtgeving en free-lance journalist Bert Vanhellemont (o.a. Het Nieuwsblad) wegens kollaboratie met de Leuvense politie en de stad.